Et nyt EU – efter Ukraine-krigen

‘Vladimir Putin har med invasionen af Ukraine tvunget os til at gentænke mange dele af den måde, vi arbejder sammen på i EU – og den måde, vi ser resten af verden på. Den udfordring skal vi møde for at forsvare vores sikkerhed og demokratiske værdier’ (Joseph Borell, EU’s udenrigspolitiske chef)

Ukraines kirkegårde er fyldt med nye soldatergrave.

Ruslands brutale angreb på Ukraine i februar 2022 er en skelsættende begivenhed som ingen anden i EU’s historie. Der er krig igen i Europa, og det er ikke kun en tragedie og katastrofe for Ukraine, det er det også for alle os andre i EU.

Når de demokratiske værdier, fællesskabet hviler på, bliver krænket i EU’s nærhed, må EU reagere. Krigstruslen fra Rusland gælder nu os alle.

Krigen har derfor fået EU til at sætte hastigheden op på en række områder: fælles forsvar i Europa, fælles energiforsyning, sikkerhedspolitik, fødevaresikkerhed og til endnu en udvidelsesrunde i EU. Ukraine og Moldova er nu kandidatlande og interessen for også at få hele Vestbalkan med i EU har aldrig været større.

Men er EU klar til en ny udvidelse? Er der opbakning til at landene rykker tættere sammen og styrker det politiske samarbejde? Er EU klar til at betale den pris, det koster at få nye medlemslande med? Kan landene blive enige om at gøre EU mere selvforsynende og mindre afhængig af verden udenfor? Kan EU-landene holde sammen og blive enige?

Zelinsky til salg på markedet i Lviv, Ukraine

Verdenspolitikken ændrer sig, magtbalancen forskyder sig, Europa er ikke centrum i verden, demokrati er på verdensplan en styreform i fald – hvor efterlader det EU?

Hvordan skal EU forholde sig til et militært trusselsniveau, der ikke er set lige på vores kontinent siden 1945? Rusland forsøger splittelse blandt landene – vil det lykkes?

Ender det med at hele grundlaget for EU – traktaten – skal skrives om? Spørgsmålene om EU’s fremtid og EU’s sammenhængskraft er utallige.

Anne har beskæftiget sig indgående med EU siden 2002, hvor beslutningen om den første store EU-udvidelse blev taget. Dette foredrag er et tilbageblik på EU de seneste 25 år, et overblik over den helt aktuelle situation i EU og endelig nogle bud på, hvor EU bevæger sig hen.