Postkommunisterne i EU

EU – Østeuropa – Balkan – hvad blev der af østeuropæernes unions-eufori?

Der gik ikke mange stunder efter murens fald og kommunismens sammenbrud i Øst- og Centraleuropa i 1989, før arbejdet med at få landene med i EU gik i gang. Vesteuropæerne talte med de store historiske bogstaver om ’Europas heling’, og østeuropæerne var begejstrede ved tanken om at få ’demokrati’ og EU-medlemskab.

Men i dag er situationen en helt anden.

I en række af landene vokser der i disse år nationalistiske bevægelser frem, der slet ikke drømmer om nogen europæisk integration, og hvor politikere i stigende grad udfordrer selve de demokratiske og juridiske principper som et EU-medlemskab hviler på. Bl.a. ved målrettet at stække pressefrihed og underminere lov og ret. Hvad sker der i lande som Polen og Ungarn – de var jo netop engang så begejstrede for EU? Og med Rumænien og Bulgarien, der er under ’skærpet opsyn’ fra EU?

Mange steder er korruption og kriminalitet med til at fastholde millioner i fattigdom, og landene er præget af ustabile politiske systemer. Samtidig kæmper de øvrige EU-lande med at blive enige om, hvad de skal stille op med lande, som ikke efterlever de fælles grundregler for EU-samarbejdet.

På baggrund af talrige rejser til Østeuropa og Balkanopruller Anne Haubek dramaet om de tidligere kommunistiske landes svære vej mod demokrati, om hvad der skete med integrationen, og om hvor EU-begejstringen gik tabt under vejs.