EU ved en korsvej

Flygtninge- og migrantstrømmene op igennem Europa i 2015 udløste den alvorligste krise i fællesskabets historie. Landene kunne ikke blive enige om en fælles løsning, og det har siden stået klart, at drømmen om en stadig tættere union, der blev nedfældet af EU’s grundlovsfædre – den bliver næppe nogensinde en realitet.

Briterne har meldt sig ud og kastet både EU og Storbritannien (og Irland) ud i en uoverskuelig og kaotisk situation.

Flere ’nye’ medlemslande i det tidligere kommunistiske Central- og Østeuropa er på kant med EU’s grundværdier, og opbakningen til EU-kritiske, nationalkonservative og højreekstreme partier stiger over hele EU – også i de ’gamle’ medlemslande.

Men samtidig er europæernes opbakning til EU steget efter Brexit-afstemningen i 2016, og mange lande oplevede historisk høj stemmeprocent ved valget til Europa-Parlamentet i 2019.
I Danmark var stemmedeltagelsen rekordhøj, hele 66% af danskerne stemte.

Grønne og Liberale kræfter i parlamentet fik ny stor opbakning, samtidig med at flere partier fra det yderste EU-kritiske højre også fik plads i en ny gruppering i parlamentet.

Klimaet er for alvor kommet på dagsordenen og stiller nye, store krav til de europæiske politikere om handling.

Samtidig stiger uligheden i mange lande, og især i Sydeuropa er arbejdsløsheden en hård realitet – ikke mindst for mange unge.

Forventningerne til EU om handling er store – men hvad kan landene blive enige om? Og er der en risiko for at splittelsen og modstanden mellem medlemslandene kan medføre, at det EU vi kender i dag falder fra hinanden?

Eller er vi på vej mod en helt ny definition af det europæiske samarbejde, hvor de EU-kritiske partier får mere og mere indflydelse?

Alt kan ske nu, årtiers samarbejde på det europæiske kontinent er på vippen – og hvor efterlader det Europa? Og Danmark?

Med udgangspunkt i egne erfaringer fra et utal af EU-topmøder, rejser over hele EU, interviews med danske og europæiske toppolitikere og anerkendte analytikere fortæller Anne Haubek om EU’s udvikling de seneste 15 år, og hun giver også sit bud på den helt aktuelle politiske situation.

Sammen tager vi debatten bagefter.
Hvad betyder EU’s historie for Europa i dag? Har EU en fremtid? Hvad får Danmark ud af sit medlemskab? Er der noget alternativ til EU i vores globaliserede verden?