EU med fremtiden bag sig?

Flygtninge- og migrantstrømmene i 2015 udløste den alvorligste krise i fællesskabets historie. Landene kunne ikke blive enige om noget som helst, og det har siden stået klart, at drømmen om en stadig tættere union, der blev nedfældet af EU’s grundlovsfædre – den bliver efter dette her næppe nogensinde en realitet.

Hvad er der så tilbage? Og er der i hele taget nogen fremtid for fællesskabet?

Storbritannien har svaret kontant ved at stemme sig ud, og rundt om i flere medlemslande accelererer EU-modstanden. Mange ønsker ligefrem at følge briternes vej. Samtidig er man mange steder vendt tilbage til grænsekontrol som i gamle dage, og viljen i EU’s lande til at finde fælles løsninger er mildest talt ikke stor.

Skrothandler i Athens gågade

Under hele  det vaklende europæiske hus ulmer også en dyb økonomisk krise, som langt fra er ovre. Mange lande har katastrofal høj arbejdsløshed, og i de fleste lande vokser tilslutningen til højrenationale bevægelser i takt med en stigende ulighed.

På den anden side er der stadig stærke kræfter i EU’s to mest magtfulde lande – Frankrig og Tyskland – der arbejder for et tættere samarbejde.

Så er vi på vej mod en opløsning af det EU-­samarbejde, vi kender?

Sommeren 2016. 51,1% af briterne stemmer LEAVE til EU, mens 48,1 % siger STAY.

Står vi overfor en uoverskuelig og nær fremtid, hvor splittelsen og modstanden i unionen medfører, at EU falder fra hinanden?

Alt kan ske nu, årtiers samarbejde på det europæiske kontinent er på vippen – og hvor efterlader det Europa? Og Danmark?

Med udgangspunkt i egne erfaringer fra et utal af EU-topmøder, interviews med danske og europæiske toppolitikere og anerkendte analytikere fortæller Anne Haubek om EU’s udvikling de seneste 15 år, og hun giver også sit bud på den helt aktuelle politiske situation.

Sammen tager vi debatten bagefter.
Hvad betyder EU’s historie for Europa i dag? Har EU en fremtid? Hvad får Danmark ud af sit medlemskab? Skal vi fortsat være med eller er der et alternativ?